v. 27-29 måndag-fredag kl. 10-17

Glasögonbidrag till barn 0-19 år!

Bidraget i Region Kronoberg är satt till 800 kr och kan nyttjas för glasögon eller kontaktlinser.

  • Bidraget ges t.o.m. det år man fyller 19 år.
  • Kostnad för synundersökning ingår inte i bidraget.
  • Alla över 8 år kan göra synundersökning hos oss.
  • Barn under 8 år behöver recept i original från ögonläkare eller ortoptist.
  • Bidraget gäller max ett par glasögon per år och barn.
  • För att få glasögonbidrag innan 12 månader från senaste bidragsansökan krävs en förändring av synfelet.
  • Bidrag utgår inte om man tappat bort eller haft sönder sina glasögon.

Vi erbjuder ett sortiment av bågar där bidraget täcker hela kostnaden inklusive glas.

Självklart har man möjlighet att uppgradera och lägga till en summa för att få tunnare glas, annan ytbehandling eller andra bågar än de som ingår i erbjudandet.

Vi hjälper dig med bidragshanteringen!